Asset management

Niemand kan de toekomst voorspellen. Dus we weten niet precies wat er allemaal staat te gebeuren. Eindigt de huidige correctie in een recessie? Welke gevolgen heeft de handelsoorlog tussen China en de VS? De angst an sich voor een recessie kan juist mede aanleiding zijn voor het ontstaan van een recessie. 

Open deuren? Dat zou je kunnen zeggen. Maar juist in deze tijd van correcties is het zaak om rustig te blijven en je vooral te richten op de best bewezen aanpak. Vanuit een visie. En een visie is iets anders dan een voorspelling.

Weten hoe wij dit doen? We leggen u graag onze beleggingsfilosofie uit.

Beleggingsfilosofie

Onze beleggingsfilosofie vormt de basis van onze beleggingsstrategie en is gestoeld op vier pijlers: Actief beheer, Risicomanagement, Maatschappelijk verantwoord en modelmatig.

  1. Actief beheer: Wij zijn ervan overtuigd dat actief beheer superieur is aan passief beheer.

 

2. Risicomanagement: Grote verliezen dienen te allen tijde te worden voorkomen. Deze richten namelijk een permanente schade aan op uw vermogen.

 

3. Maatschappelijk verantwoord: onze beleggingsstrategie is 100% duurzaam.

4. Modelmatig: Een lange termijn beleggingsstrategie werkt alleen wanneer hij consequent wordt uitgevoerd.

Lees hier onze volledige beleggingsfilosofie

 

Samenwerking met depotbanken

IBS is geen bank. Uw effecten worden bij een gespecialiseerde depotbank bewaard. Met een volmacht of tri-partite overeenkomst voeren wij transacties uit voor uw rekening.

Inzicht in uw gegevens

Via IBS Online heeft u op elk moment toegang tot alle informatie over uw vermogen. U ziet hier niet alleen de actuele stand van zaken, maar vindt er ook alle rapportages, contracten en fiscale jaaroverzichten.

Vermogensstructurering

Het is fijn om inzicht te hebben in de (fiscale) gevolgen van uw huidige fundament en deze af te zetten tegen een meer optimale (fiscale) structuur. Wij kunnen u hier bij van dienst zijn. Startpunt daarbij kunnen onder andere zijn uw huwelijkse voorwaarden en testamenten. Afstemming en implementatie van onze denkrichtingen vindt vervolgens plaats door uw adviseurs zoals de fiscaal-jurist en notaris. Indien u deze nog niet hebt, dan brengen wij u graag in contact met een bij u passende intermediair.

Eerlijk over kosten

Wij hanteren een overzichtelijke kostenstructuur op basis van een all-in benadering. Het tarief dat u betaalt hangt af van de omvang van het aan ons toevertrouwde vermogen en eventuele aanvullende producten.

* exclusief tax reclaim services.

Dit is een overzicht van onze standaard tarieven voor individueel vermogensbeheer, bedoeld om inzicht te geven in de kern van onze tariefstructuur. Dit is geen aanbod. Afhankelijk van de omvang en complexiteit van het vermogen kunnen de kosten afwijken.De tarieven voor onze fiduciaire dienstverlening komen tot stand op basis van maatwerk. IBS hanteert géén prestatievergoedingen.

Vóór het aangaan van de relatie geeft IBS een zo nauwkeurig mogelijke inschatting van de kosten. Over de kosten wordt jaarlijks gerapporteerd.

Wilt u meer weten?

Neemt u dan contact op met Tim Timmermans voor particulier vermogensbeheer of met Rogier Rake voor institutioneel vermogensbeheer.