Direct naar content
IBS - Capital Allies

De drie duurzaamheidsfilters van de IBS 30

IBS gebruikt de MSCI ESG database om op ESG (Environmental, Social, Governance) criteria te filteren. Dit om niet-duurzame aandelen uit te sluiten. Dat doen we in drie stappen:

  1. UN Global Compact: hiermee selecteren we alleen bedrijven die volgens VN-criteria voldoen aan hun fundamentele verantwoordelijkheden op 4 terreinen: mensenrechten, arbeidsvoorwaarden, milieu en anti-corruptie.

  2. Richtlijnen Goede Doelen Nederland: deze richtlijn is op basis van de UN Global Compact en heeft aanvullende richtlijnen. Bijvoorbeeld het uitsluiten van tabak. We selecteren alleen bedrijven die  in lijn zijn met de richtlijnen die Nederlandse Goede Doelen hanteert  voor duurzaam beleggen.
    Door deze twee filters toe te passen, overweegt IBS alleen aandelen in het duurzame deel van het belegbare universum. Binnen die aandelen zoeken  bedrijven met een duurzaam competitief voordeel voor de IBS 30.

  3. Onze eigen afweging: voor wij beleggen in een onderneming doen wij fundamenteel onderzoek. Hierin leggen wij o.a. de ESG positie van een bedrijf vast. Pas als een bedrijf past binnen onze criteria overwegen wij een eventuele opname in de IBS 30.

Continue Monitoring

De bedrijven in de IBS 30 houden wij goed in de gaten. Zo kijken wij bijvoorbeeld naar de bedrijfscijfers en ESG updates van MSCI ESG research. Als hieruit blijkt dat een bedrijf niet meer voldoet aan onze criteria zullen wij deze verkopen.

Zichtbare ESG impact

Ons beleggingsproces heeft een lichtgroene duurzaamheidsclassificatie. Op portefeuille niveau houden we bij hoe de IBS 30 scoort op ESG criteria ten opzichte van onze benchmark, de MSCI wereldindex. We rapporteren daarover in reviews en kwartaalverslagen.

Duurzaam rendement

Wij geloven dat duurzame bedrijven beter voorbereid zijn op de toekomst en dus toekomstig risico verlagen.  Daarnaast zijn wij overtuigd van een sterk positieve correlatie tussen ESG prestaties en bedrijfsprestaties.

Heb je vragen over hoe wij duurzaam beleggen? Wij lichten graag toe welke afwegingen wij maken!