Direct naar content
IBS - Capital Allies

Duurzaam rendement

Wij geloven dat duurzame bedrijven beter voorbereid zijn op de toekomst en dus toekomstige risico’s verlagen. Daarnaast zijn wij overtuigd van een sterk positieve samenhang tussen ESG prestaties en bedrijfsprestaties.

Onze criteria

IBS gebruikt de MSCI ESG database om op ESG (Environmental, Social, Governance) criteria te filteren. Dit om niet-duurzame aandelen uit te sluiten. Dat doen we in drie stappen:

  1. UN Global Compact: hiermee selecteren we alleen bedrijven die volgens VN-criteria voldoen aan hun fundamentele verantwoordelijkheden op 4 terreinen: mensenrechten, arbeidsvoorwaarden, milieu en anti-corruptie.
  2. Richtlijnen Goede Doelen Nederland: deze richtlijn is op basis van de UN Global Compact maar heeft enkele aanvullende richtlijnen. Bijvoorbeeld het uitsluiten van tabak. We selecteren alleen bedrijven die in lijn zijn met de richtlijnen die Goede Doelen Nederland hanteert  voor duurzaam beleggen.

    Met deze twee filters blijven alleen de duurzame aandelen over. Binnen die aandelen zoeken we bedrijven met een duurzaam competitief voordeel.
  3. Onze eigen afweging: los van de standaarden van UN Global Compact en Richtlijnen Goede Doelen Nederland doen wij zelf onderzoek. Wij vormen een eigen mening over de ESG-positie van het bedrijf.

Voor de IBS 30 selecteren we bedrijven die voldoen aan deze drie criteria.

Voor de IBS Impact  hanteren wij een aanvullend criterium: het bedrijf moet een positieve bijdrage leveren aan het klimaat, gezondheid of voeding. 

Dit beoordelen we aan de hand van het IBS Inclusieframework. Hierbij kijken we naar zowel de huidige als potentiële impact van het bedrijf.

Continue Monitoring

De bedrijven in de IBS 30 en IBS Impact houden wij goed in de gaten. Zo kijken wij bijvoorbeeld naar de bedrijfscijfers en ESG updates van MSCI ESG research. Als hieruit blijkt dat een bedrijf niet meer voldoet aan onze criteria, dan zullen wij deze verkopen.

Voor de IBS Impact maken we daarnaast gebruik van een tracking framework, waarin we per bedrijf de belangrijkste ESG-indicatoren bijhouden. Zodat we de daadwerkelijke voortgang van bedrijven kunnen vaststellen.

Meetbare ESG impact

Ons beleggingsproces heeft een lichtgroene duurzaamheidsclassificatie. Op portefeuilleniveau houden we bij hoe de IBS 30 en IBS Impact scoren op ESG criteria ten opzichte van onze benchmark, de MSCI wereldindex.

Uitgebreide duurzaamheidsinformatie

De IBS 30 en de IBS Impact zijn geclassificeerd als een artikel 8 product onder de ‘Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële sector’ (SFDR). De SFDR beschrijft de Europese regels voor informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector. De classificatie als artikel 8 staat ook wel bekend als ‘lichtgroen’. Dit betekent dat deze portefeuille ecologische en/of sociale kenmerken promoot. Lees hier hoe we dit doen.

Heb je vragen over hoe wij duurzaam beleggen? Wij lichten graag toe welke afwegingen wij maken!