Disclaimer

Deze website en de daarop vermelde informatie is eigendom van IBS Capital Management BV, tenzij anders aangegeven. Alle informatie die door IBS Capital Management BV en/of IBS Asset Management BV en/of IBS Fund Management BV en/of IBS Corporate Finance BV op deze website wordt verstrekt, is voor algemene en niet gepersonaliseerde informatiedoeleinden, en kan niet worden gezien als een aanbod of een uitnodiging tot het afnemen van producten en/of diensten en kan ook niet worden beschouwd als enige vorm van financiële dienstverlening.

De informatie is uitsluitend bedoeld voor Nederlands ingezetenen. Alle informatie op deze website is afkomstig van door IBS betrouwbaar geachte bronnen, hoewel IBS niet te allen tijde kan garanderen dat alle informatie volledig en juist is. Nederlands recht is van toepassing op deze website. IBS Capital Management BV is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55039987, IBS Asset Management BV onder nummer 33286180, IBS Fund Management BV onder nummer 57806497 en IBS Corporate Finance BV onder nummer 55200273.  IBS Capital Management BV is enig aandeelhoudster van IBS Asset Management BV, IBS Fund Management BV en IBS Corporate Finance BV. IBS Asset Management BV houdt een vergunning als beleggingsonderneming en IBS Fund Management BV een vergunning als beheerder van een beleggingsinstelling van de Autoriteit Financiële Makten als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht. Alle hiervoor genoemde IBS vennootschappen kunnen gezamenlijk optreden onder de handelsnaam IBS Capital Allies.