Direct naar content
IBS - Capital Allies

Deze website en de daarop vermelde informatie, net als informatie verspreid via onze nieuwsbrieven en e-mailberichten, zijn eigendom van IBS Capital Management BV, tenzij anders aangegeven. Alle informatie die door IBS Capital Management BV en/of IBS Asset Management BV en/of IBS Fund Management BV en/of IBS Corporate Finance BV op deze website wordt verstrekt, is voor algemene en niet gepersonaliseerde informatiedoeleinden, en kan niet worden gezien als een aanbod of een uitnodiging tot het afnemen van producten en/of diensten en kan ook niet worden beschouwd als enige vorm van financiƫle dienstverlening. De informatie is uitsluitend bedoeld voor Nederlands ingezetenen. Nederlands recht is van toepassing op deze website.

De informatie die is opgenomen in e-mails van IBS Capital Allies kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u onterecht een bericht ontvangt, vragen wij u om de inhoud zo min mogelijk te bekijken, niet te gebruiken en/of openbaar te maken en het bericht te verwijderen.

Alle hiervoor genoemde IBS vennootschappen kunnen gezamenlijk optreden onder de handelsnaam IBS Capital Allies. IBS Capital Management BV is enig aandeelhoudster van IBS Asset Management BV, IBS Fund Management BV en IBS Corporate Finance BV. IBS Asset Management BV houdt een vergunning als beleggingsonderneming en IBS Fund Management BV een vergunning als beheerder van een beleggingsinstelling van de Autoriteit Financiƫle Markten als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht.