Direct naar content
IBS - Capital Allies

We helpen in een breed kader

Onze opdracht is het vermogensbeleid verder te professionaliseren. Niet alleen qua beleggingen, maar ook de governance en verantwoording.

Moeilijk? Het komt volgens ons aan op het afpellen van alle aspecten, komen tot de kern en weer opbouwen. Daarom beginnen we de samenwerking met het neerzetten van een professioneel vermogensbeleid inclusief een duidelijke governance structuur. Conform regelgeving en eigen principes. We doen dit samen en leggen dit vast in een beleggingsstatuut.

We beginnen bij het begin

Eerst willen we precies weten wat jullie uitgangspunten en overtuigingen ten aanzien van het vermogen zijn. Het gewenste rendement en de risicobereidheid zijn leidend. Soms schakelen we in overleg een externe partij in die, op basis van de uitgangspunten en marktomstandigheden, de beste verdeling bepaalt.  

Speciaal voor onze fiduciaire klanten onderhouden we een fondsendatabase waar we uit kunnen putten. In huis bieden wij ook alternatieve investeringen via onze dochter Fund Management BV. Hoe dan ook, we kunnen alle kanten op.

Flexibel met onze eigen fondsendatabase

In onze eigen database staan externe managers en fondsen. Zowel beursgenoteerd als niet-beursgenoteerd. Per beleggingscategorie zitten hier meerdere oplossingen in. Van lichtgroen tot donkergroen en van actief tot passief. Zo is er altijd een passende belegging. En zo niet, dan doen we een uitgebreide search. Wij doen voorstellen, jullie beslissen.  

Duurzaam met onze fondsselectie

We volgen een strikt selectieproces waarin duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Een fondsbeheerder moet ondertekenaar zijn van de UN PRI. Daarnaast moet een fonds bedrijven uitsluiten die in strijd opereren met de UN Global Compact Principles of tabak en controversiële wapens produceren. Dit zijn onze minimale eisen.

We selecteren hoofdzakelijk fondsen met  een licht- of donkergroene duurzaamheidsclassificatie. Deze fondsen werken met een uitgebreide lijst aan uitsluitingen, eventueel gecombineerd met positief screenen (best-in-class beleid). We selecteren ook fondsen die zich puur richten op het maken van positieve impact. Tot slot presenteren wij ook duurzame initiatieven waar wij zelf aan bijdragen, zoals bijvoorbeeld Stichting WoonVermogen.

We monitoren de fondsen op duurzaamheid en brengen de duurzaamheidsscores en -risico’s  in kaart. Naast de persoonlijke gesprekken met de fondsmanagers, maken we gebruik van externe bronnen. Onze belangrijkste bron is de zeer uitgebreide database van MSCI ESG Research.

Op dit moment zitten er ook nog fondsen in de database met een grijze classificatie. Met deze fondsen gaan we een actieve dialoog aan (engagement). Verbeteren zij hun duurzaamheidsbeleid niet, dan zullen wij hun plek in de database heroverwegen. Het is namelijk onze ambitie om op termijn alleen nog lichtgroen en donkergroen geclassificeerde fondsen in de database te hebben staan. Voor sommige (sub) vermogenscategorieën zal dat nog afhangen van de beschikbaarheid van lichtgroene/donkergroene fondsen.

We nemen de overstap uit handen

Zodra de doelportefeuille vaststaat, start de transitie. Wij maken hier een transitieplan voor dat zorgt voor een kostenefficiënte overgang en behoud van marktexposure. Wij nemen dit proces grotendeels uit jullie handen. Hoe vaak we rapporteren en in welke vorm we contact hebben, bepalen we samen.

En we blijven proactief monitoren en verbeteren

Wij beschikken over Factset waarmee we volledig zicht hebben op het vermogen. Dit systeem kijkt door de beleggingen heen. In een oogopslag zien we welke beleggingen het goed doen. We hebben zicht op risico’s en waar het rendement vandaan komt. En door de koppeling met de database van MCSI ESG Research kunnen we de duurzaamheid continu bewaken.   

Periodiek stellen we een geconsolideerde rapportage op conform richtlijn 640/650. De frequentie spreken we samen af. Verder monitoren we of de fondsbeheerders zich houden aan de gemaakte afspraken en begeleiden we een eventuele selectieprocedure van een nieuwe beheerder.

Geen situatie is hetzelfde

Laten we het gesprek aangaan en kijken wat voor jullie instelling het beste past. Neem gerust contact op met ons institutenteam.