Direct naar content
IBS - Capital Allies
Wat we schrijven
Insights 24-01-2024

‘ABS nog altijd onbemind, maar biedt volop kansen’

(VANDAAG VERSCHEEN IN INVESTMENT OFFICER EEN ARTIKEL VAN JUSTIN DOORNEKAMP IN SAMENWERKING MET PIETER LAAN VAN IBS OVER DE COMPLEXE ASSET CLASS ABS. DAT MAAKT ABS NIET EEN GELIEFD. MAAR HET KAN ZEKER INTERESSANT ZIJN OM OP TE NEMEN IN JE BELEGGINGSMIX.)

24 JANUARI 2024

Asset backed securities bieden beleggers aantrekkelijke rendementen en een kans om meer spreiding aan te brengen in een portefeuille. Toch is de beleggingscategorie bij velen niet erg in trek. ‘Het blijft een complexe asset class om uit te leggen.’

ABS ging jarenlang gebukt onder de slechte naam, die vooral het gevolg was van de Amerikaanse sub prime-categorie die in de crisis van 2007/2008 met veel geraas instortte. Toen de huizenmarkt begon te dalen, leverden huizenbezitters met veel te hoge hypotheken doodleuk hun sleutels in en verhuisden zij naar een andere staat. Houders van obligaties waarvoor deze leningen het onderpand waren, leden gevoelige verliezen.

De Europese hypothekenmarkt bleef toen redelijk buiten schot. In de Europese Unie kan de bank niet alleen aanspraak maken op de woning, maar ook op andere bezittingen en dat geeft zekerheid. ‘De marktprijzen van Europese ABS lieten in 2008 en 2009 wel de nodige volatiliteit zien, maar de daadwerkelijke defaults voor beleggers in Europese ABS waren verwaarloosbaar’, aldus Pieter Laan, Head of External Manager Selection bij IBS Capital Allies. IBS heeft een significant deel van de obligatieportefeuilles ingevuld met ABS.  

Geen geliefde belegging

Toch ziet Laan dat ABS nog altijd geen geliefde belegging is. Volgens hem heeft dat er deels mee te maken dat het een complexe asset class is om uit te leggen. ‘Het is moeilijker uit te leggen dan bedrijfs- of staatsobligaties. Onbekend maakt onbemind.’

Er zijn ook weinig aanbieders van ABS-beleggingen. Voor de financiële crisis deden veel partijen ABS erbij en liepen zij tijdens de crisis tegen de lamp toen zij al deze producten tegen dumpprijzen van hand deden. Sindsdien is er volgens Laan een shake-out geweest. ‘Professionele partijen met gespecialiseerde ABS-teams hebben de storm doorstaan en zijn nog steeds actief. ABS zie je minder snel meer in allerlei gemengde beleggingsoplossingen voorbij komen.’ 

Weinig spelers over

Volgens IBS zijn er in Europa nog tien tot vijftien partijen over met ABS-fondsen. Een van die partijen is Aegon AM, dat naar eigen zeggen hard groeit in deze asset class. ‘Het mooie van ABS is dat je een onderpand hebt en de kredietwaardigheid is over het algemeen relatief hoog’, zegt cio Olaf van den Heuvel van Aegon AM. Laan van IBS stelt dat de wet- en regelgeving, inclusief hypotheekvoorwaarden, sinds de financiële crisis bovendien is verscherpt, waardoor het minder makkelijk is geworden om een hypotheek te krijgen.

‘We betalen in Europa gewoon onze leningen af, het is een vrij zeker onderpand’, aldus Van den Heuvel. ‘We hebben sinds de oprichting van ons Europese ABS-fonds in 2005 nog nooit een default gehad, ook niet tijdens de financiële crisis.’

De experts merken wel op dat ABS bij stress harder geraakt kan worden dan staats- of bedrijfsobligaties, omdat de belegging minder liquide is. ‘Dan krijg je soms rare uitslagen’, aldus Laan, wijzend op de Britse mini-budgetcrisis in september 2022, die leidde tot een scherpe stijging van de rentes en pensioenfondsen die gedwongen veel ABS-beleggingen moesten verkopen. 

In periodes dat de rentes hard stijgen, zoals in 2022, biedt ABS rust in de portefeuille, stelt Laan, omdat de duratie vaak tussen de 0 en 3 jaar ligt. ‘In 2022 deed een breed mandje van Europese staats- en bedrijfsobligaties min 17 procent, terwijl Europees ABS slechts een verlies van krap 4 procent liet optekenen. Dan zie je de toegevoegde waarde van enerzijds een hogere yield en anderzijds een lage duratie.’

Ook is er een diversificatievoordeel. ‘Er is een lage correlatie met de meer traditionele beleggingscategorieën. Je hebt uiteindelijk vooral consumentenrisico en minder risico direct naar bedrijven en overheden.’

Recessie

Laan is niet bang dat ABS-portefeuilles, die voor het grootste deel bestaan uit hypotheekproducten en voor een kleiner deel uit onder meer auto- en creditcardleningen, hard geraakt worden door een eventuele wereldwijde recessie. ‘Er zitten actieve managers op ABS-fondsen, die in de afgelopen kwartalen al de exposure naar autoleningen en creditcards aan het afbouwen zijn, nadat de rentes zo hard omhoog gingen. Dat is het deel van de ABS-markt dat kwetsbaarder is in een recessiescenario.’

‘Het is natuurlijk wel zo dat bij stress in de markt de marktprijzen van ABS onder druk komen te staan, maar zolang er weinig tot geen defaults in de portefeuilles ontstaan, zal de marktprijs over tijd weer herstellen. Dit soort momenten, zoals de start van de coronacrisis en de UK mini-budgetcrisis in 2022, zijn doorgaans vaak mooie instapmomenten gebleken.’

Laan van IBS merkt op dat het grootste deel van ABS-portefeuilles bestaat uit pools met hypotheken die jaren geleden op andere renteniveaus zijn afgesloten. Die rentes zijn dan voor tien jaar tot dertig jaar vastgezet. 

‘De kans dat mensen snel met hun hypotheek in de problemen komen is vrij gering. De hypotheken zijn bovendien afgesloten in een periode, waarin de huizenprijzen beduidend lager lagen dan nu. De markt kan dus een hoop stress doorstaan en huizenprijzen moeten meer dan 40 procent dalen, voordat er huizen echt onder water staan.’

Minder crowded

Eventuele problemen kunnen volgens Laan ontstaan in nieuw afgesloten hypotheken. ‘Daar zit automatisch wat meer risico in, maar een actieve manager kan daarop aansturen door in het meest veilige deel van de nieuwe hypothekenpools te beleggen. De vergoeding wordt dan wat lager, maar daarmee de risico’s ook.’

Volgens Van den Heuvel van Aegon is ABS altijd wel interessant om in de portefeuille te hebben. ‘Je weet nooit waar de rente naartoe gaat of wanneer de inflatiepiek is geweest. En de ABS markt is minder crowded dan staatobligaties en bedrijfsobligaties, waardoor ABS een erg aantrekkelijk risico-rendementsprofiel biedt. Dit maakt ABS een goede bouwsteen in iedere portefeuille.’

Pieter Laan
Pieter Laan, Head of External Manager Selectie