Gezocht: Een CEO die goed met uw geld omgaat

 “Every artist was first an amateur”  Ralph Waldo Emerson.

Stel u bent eigenaar van een bakkersketen. Jarenlang heeft u hard gewerkt, maar u bent bijna 70 en u vindt het wel genoeg. U wilt met pensioen.

Het verkopen van uw bakkersketen lijkt u niks. U zoekt daarom een nieuwe CEO (directeur). Deze moet voor u de bakkerijen gaan besturen. Geen gemakkelijke opgave. Want er komt veel bij kijken.

Wat is de taak van een CEO?  

Bij beursgenoteerde ondernemingen komt het bovenstaande voorbeeld veel voor. Als aandeelhouder zoekt u iemand die voor u de onderneming bestuurt.

Maar wanneer is er sprake van het goed besturen van een onderneming?

Elke CEO moet voor het volgende zorgen:

  1. De onderneming zorgt goed voor haar klanten, leveranciers, werknemers en de maatschappij.
  2. De onderneming creëert op de lange termijn waarde voor haar aandeelhouders.

Punt één spreekt voor zich. Een onderneming moet er zijn voor alle stakeholders. Dit bespraken wij recent in ons kwartaalverslag. Meer over dit onderwerp kunt u hier lezen.

Punt twee is complexer. Want hoe zorg je er als CEO nu voor dat je op de lange termijn waarde creëert? En wat is dat überhaupt: waarde creëren?

Waarde creëren begint bij het maken van omzet. De omzet komt op de bankrekening van de onderneming te staan. Uiteraard staan hier kosten tegenover.

Andere uitgaven zijn een keuze! Gaan we een nieuwe vestiging openen, investeren in nieuwe apparatuur of betalen we dividend?

De CEO is hiervoor eindverantwoordelijk. Deze keuzes zijn de verbinding tussen de winst die een onderneming nu maakt en wat de aandeelhouder op de lange termijn gaat verdienen.

Een CEO kan bijvoorbeeld beslissen om een overname te doen. Als de overname mislukt,  betaalt de aandeelhouder hiervoor. Het goed besteden van kapitaal is voor de aandeelhouder daarom cruciaal.

Is CEO worden hetzelfde als CEO zijn?

CEO word je pas na een lange carrière. CEO’s hebben vaak bij meerdere ondernemingen in verschillende functies gewerkt in binnen- en buitenland.

Als je eenmaal CEO bent, komen er veel verantwoordelijkheden op je af. Ook de vraag: hoe zorg je ervoor dat de onderneming haar kapitaal op de juiste wijze alloceert.

De bekende belegger Warren Buffett zei hierover:

“Once they become CEOs, they face new responsibilities. They now must make capital allocation decisions, a critical job that they may have never tackled and that is not easily mastered. To stretch the point, it’s as if the final step for a highly-talented musician was not to perform at Carnegie Hall but, instead, to be named Chairman of the Federal Reserve.”

CEO’s zijn daarom niet per se goed in het alloceren van kapitaal.

Welke keuzes maakt een goede CEO?

Een CEO beslist wat er moet gebeuren met het kapitaal van de onderneming.

In mijn eerdere blogs besprak ik twee mogelijke keuzes. Het betalen van dividend en het terugkopen van de eigen aandelen. Een CEO kan kiezen uit de volgende vijf alternatieven:

  1. Het betalen van dividend.
  2. Het doen van overnames.
  3. Het aflossen van schulden.
  4. Het inkopen van eigen aandelen.
  5. Investeren in de eigen onderneming.

Maar wanneer is welke keuze verstandig?

Warren Buffett, zegt hierover:

“The first law of capital allocation—whether the money is slated for acquisitions or share repurchases—is that what is smart at one price is dumb at another.” 

De prijs waarop een investering wordt gedaan is belangrijk. Als we een andere onderneming willen overnemen, dan is het altijd beter om voor dezelfde onderneming één miljoen euro in plaats van twee miljoen euro te betalen.

Bij een investering in de eigen onderneming speelt nog iets anders. Kan hier wel voldoende rendement gemaakt worden?

Denk aan een keten van videotheken. Als deze ophouden te bestaan is investeren in de eigen onderneming zinloos. Een CEO zal dan andere keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld investeren in videostreamingsdienst of het betalen van een dividend.

Berkshire Hathaway, het investeringsvehicel van Warren Buffet, is hiervan een voorbeeld. Berkshire begon als een textielfabrikant in Omaha, Nebraska.

In 1962 kocht Warren Buffett de eerste aandelen in de onderneming. Hij werd er in 1964 CEO. Vanaf dat moment stopte het bedrijf met investeren in textiel. De markt voor textiel was in verval.

In plaats daarvan kocht hij aandelen in andere ondernemingen. Bekende voorbeelden zijn de aankopen in Coca-Cola, American Express en recenter een groot belang in Apple.

Warren Buffet wist dat er in de textielindustrie geen rendement meer te behalen was. Daarom investeerde hij in ondernemingen met betere perspectieven. De aandeelhouders profiteerden hiervan. Een dividend? Dat betaalde Berkshire Hathaway voor het laatst in 1967. Warren Buffet zag als CEO andere investeringsmogelijkheden.

En dat is precies wat kapitaalallocatie is:

Je kiest voor de investering die op de lange termijn het meeste aandeelhouderswaarde creëert.

In de eerste blog uit deze serie schreven wij over het inkopen van de eigen aandelen. In de hierop volgende blog schreven wij over dividend. In deze afsluitende blog hebben wij gekeken naar een heel belangrijke managementtaak. De allocatie van kapitaal.

Blijf op de hoogte

Schrijf u in, dan ontvangt u onze updates vanzelf per e-mail.
Volgende artikel ›

Kwartaalverslag Q3 2019