Direct naar content
IBS - Capital Allies

IBS streeft naar tevreden klanten. Ben je niet tevreden over de dienstverlening van een IBS vennootschap? Vertel het ons, dan zoeken we naar een passende oplossing.

Graag zelfs, want wij beschouwen klachten als een belangrijke mogelijkheid om de dienstverlening te verbeteren. Feedback wordt dus op prijs gesteld! Hierna lees je op welke wijze je een klacht kunt indienen, en welke mogelijkheden er zijn als wij er samen niet uit komen.

Wat kun je melden?

Je kunt iedere uiting van ontevredenheid over onze dienstverlening aan ons melden.

Hoe kun je melden?

Dat bepaalt u zelf. Dit kan in persoon, telefonisch, per email of per brief. De contactgegevens treft u onderaan deze pagina aan.

Wanneer kun je melden?

Wij verzoeken je een klacht zo spoedig mogelijk te melden. Direct nadat je bekend bent geworden of redelijkerwijze bekend had kunnen zijn met het feit waarover je klaagt aan ons te melden. De uiterste termijn om een klacht in te dienen bedraagt één jaar.

Aan wie kun je melden?

Voor klachten die betrekking hebben op de dagelijkse of operationele gang van zaken verzoeken wij contact op te nemen met je relatiemanager of client service officer.

Heb je een klacht omdat je meent door toedoen van IBS schade te hebben geleden? Maak dit dan kenbaar aan je relatiemanager of aan de afdeling Risicomanagement. De afdeling Risicomanagement is onafhankelijk van de commerciële afdelingen binnen IBS.

Hoe gaan wij met je klachten om?

IBS neemt klachten uiterst serieus. IBS kent een interne klachtenprocedure, die door de directie is vastgesteld. Ieder kwartaal rapporteert Risicomanagement aan de directie over de klachten en de wijze waarop het klachtenproces verloopt. Wij zullen proberen je klacht zo snel mogelijk en naar tevredenheid te verwerken.

Zijn er kosten verbonden aan een melding?

Nee, het indienen van een klacht is kosteloos.

Wanneer reageren wij?

Binnen twee werkdagen reageren wij op je klacht. Wij proberen dan meteen een oplossing te hebben. Mocht dat niet lukken, dan geven wij onze inschatting van de stappen die we moeten zetten om tot die oplossing te komen en hoe lang dat waarschijnlijk gaat duren.

Hoe reageren wij?

Wij reageren in principe via hetzelfde medium dat je gebruikt hebt, of via wat gebruikelijk is in onze relatie. Uiteraard kun je zelf ook aangeven, op welke wijze je graag benaderd wil worden.

Wat als we je klacht niet naar tevredenheid oplossen?

Als je een klant van IBS Asset Management BV bent én een natuurlijke persoon, dan kun je je klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, het KIFID. IBS Asset Management BV is aangesloten bij KIFID en beschouwt haar uitspraken als bindend.

Voor de overige klanten van IBS Asset Management BV en voor klanten van andere IBS vennootschappen geldt, dat zij hun klacht kunnen voorleggen aan de rechtbank te Amsterdam.

Mocht je het vermoeden hebben dat een medewerker van IBS de Bankierseed niet heeft nageleefd, dan kun je dit kenbaar maken bij Stichting Tuchtrecht Banken. Op deze site tref je ook de tekst van de Bankierseed aan.

Contact

Klachten die betrekking hebben op de dagelijkse of operationele gang van zaken

  • Neem contact op met je relatiemanager of client service officer via de jou bekende gegevens of via 020-5141780.

Klachten omdat je meent door toedoen van IBS schade te hebben geleden

Wanneer je klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld

  • Natuurlijke personen die cliënt zijn bij IBS Asset Management BV: kifid.nl
  • Overige cliënten IBS Asset Management BV en cliënten andere vennootschappen: rechtbank Amsterdam.
  • Klachten over het niet naleven van de Bankierseed door een medewerker: tuchtrechtbanken.nl