Direct naar content
IBS - Capital Allies
Wat we schrijven
Nieuws 01-02-2021

Wij geven verder vorm aan onze ambitie met nieuwe directie

Onze groei van de laatste jaren heeft laten zien dat we in toenemende mate vertrouwen van onze klanten hebben. Daarmee zien we dat we de goede weg ingeslagen zijn. Dat motiveert ons om een nóg betere financiële bondgenoot voor onze klanten te zijn. Om deze ambitie waar te maken, in combinatie met de toenemende regeldruk, is een solide groei vereist. Daarmee is ook een uitbreiding van onze directie opportuun.

Onze huidige directie bestaat nu uit Harold Knebel (CEO) en Jacco Rijnbeek (CFO). Jacco heeft aangegeven zich, juist gezien onze groeiambitie, volledig te willen focussen op de commercie en zich vrij te willen maken van bestuurlijke taken. Zijn besluit geeft IBS extra commerciële slagkracht.

In dat kader zijn we verheugd de toetreding aan te kondigen van Monique Molenaar-Vader tot de directie van IBS Capital Management BV. Per 1 februari 2021 zal Monique daarin de rol van Chief Operating Officer (COO) vervullen. Zij neemt onder meer de bestuurlijke taken van Jacco onder haar hoede. Daarnaast zal Monique toetreden tot de directie van dochteronderneming IBS Fund Management BV.

Monique was tot eind januari werkzaam bij Kempen & Co, waar zij vanaf mei 2015 de rol van COO vervulde. Met Monique zijn we in staat om de verdere innovatie van onder andere onze interne processen en digitalisering een extra impuls te geven.

Verder zijn we blij te kunnen melden dat per 1 februari 2021 Gijs Verschuuren toetreedt als directielid van IBS Capital Management BV in de rol van Chief Risk Officer (CRO). Gijs woont al jaren als General Counsel / Bestuurssecretaris het directieoverleg bij en hij maakt al enkele jaren als CRO deel uit van de directie van IBS Fund Management BV.

Voor Monique en Gijs ligt er een aanvraag voor de benodigde bestuurlijke vergunningen bij de AFM. Na goedkeuring bestaat de directie van IBS Capital Management BV uit Harold Knebel (CEO), Monique Molenaar-Vader (COO) en Gijs Verschuuren (CRO).

De directie van IBS Fund Management bestaat dan vervolgens uit Ferry van der Wurf (CIO), Harold Knebel (CEO), Gijs Verschuuren  (CRO), en Monique Molenaar-Vader (COO).

Wij kijken met de verbreding van onze directies en de toegenomen slagkracht van onze commerciële aansturing de komende tijd met optimisme tegemoet.

Monique Molenaar-Vader