Kan de beurs een recessie voorspellen?

De belangrijkste les van de afgelopen 20 jaar? Omstandigheden kunnen veranderen. Heel snel…

Dit zei Bill Clinton op 27 januari 2000 tijdens zijn State of the Union address:

We begin the new century with over 20 million new jobs; the fastest economic growth in more than 30 years; the lowest unemployment rates in 30 years; the lowest poverty rates in 20 years; the lowest African-American and Hispanic unemployment rates on record; the first back-to-back budget surpluses in 42 years. And next month, America will achieve the longest period of economic growth in our entire history.”

10 weken later stortte de beurs in en belandde de Amerikaanse economie voor het eerst sinds 1990 in een recessie.

En dit is wat Barack Obama zei op 27 januari 2010 tijdens zijn State of the Union address:

“One year ago, I took office amid two wars, an economy rocked by a severe recession, a financial system on the verge of collapse, and a government deeply in debt. Experts from across the political spectrum warned that if we did not act, we might face a second depression. … One in 10 Americans still cannot find work. Many businesses have shuttered. Home values have declined. Small towns and rural communities have been hit especially hard. And for those who’d already known poverty, life has become that much harder.”

In slechts 10 jaar tijd belandden de Amerikanen van de hemel in de hel.

En nu bijna 10 jaar later:

  • Is het werkloosheidspercentage slechts 3,7%.
  • Is er nauwelijks inflatie.
  • Is de beurs verviervoudigd.
  • Zijn de huizenprijzen hersteld.
  • Is de huidige economische expansie de langste ooit.

Presidenten kunnen de economie niet voorspellen. Maar kan de beurs dat wel? Want de beurskoersen lopen toch vooruit op de economische ontwikkelingen?

Kan de beurs ons voor een recessie waarschuwen?

Nou, nee!

Kijk maar eens naar de tabel hieronder 1:

Slechts de correcties van 1969 en 2001 werden voorafgegaan door een flinke beurscorrectie. In 2001 kwam dat doordat de internet zeepbel ruim een jaar eerder leegliep. Maar over het algemeen loopt de beurs op vlak voordat een recessie begint.

Komt er weer een recessie? Oh jazeker. Alleen is het dan niet waarschijnlijk dat de beurs het ons van tevoren laat weten.

Bovendien weten we pas dat we in een recessie zitten als zij alweer zowat voorbij is. Want recessies in de VS worden vastgesteld door the National Bureau of Economic Research (NBER). En het duurt altijd even voordat zij zeker weten dat er sprake was van een economische neergang.

De recessie die in maart 2001 begon, werd pas in november van dat jaar door de NBER definitief bevestigd. En die van 1990 werd pas in het voorjaar van 1991 bekend gemaakt. Toen groeide de economie alweer een half jaar.

Zijn recessies slecht voor de beurs?

Nou en of!

Kijk ook nu maar eens naar de tabel 2:

Sinds 1928 kreeg de Amerikaanse economie te maken met 11 recessies. Zij zorgden voor een gemiddelde beursdaling van 42%. De eerste was ook gelijk de ergste. Tijdens de depressie daalden de beurskoersen met maar liefst 86%. En de meest recente financiële crisis zorgde ook voor forse koersverliezen: 58%.

Maar dat betekent niet dat elke recessie dat soort grote uitslagen kent.

Sommige recessies, de huis-tuin-en-keukenvariant, gaan slechts vergezeld van gematigde correcties. Kijk maar eens naar die van 1948, 1956 en 1990.

Dus als er geen recessie is, zijn we veilig?

Nee, absoluut niet!

Soms doet de beurs gewoon gek. Vanwege een andere reden.

De tabel 3 hieronder laat dat zien. Sinds 1928 kregen we te maken met negen ‘bear markets’ – beursdalingen van 20% of meer – die niet werden vergezeld door een negatieve economische groei.

Sinds het herstel van de beurs in 2009 werden we door zes correcties van 10% of meer opgeschrikt.

In 2010 waren beleggers bang voor een nieuwe recessie. Die kwam er niet. Maar toch daalde de S&P 500 index met 16%.

In 2011 schrokken we van de chaos in de Eurozone. Met name de problemen van Griekenland. Ook nu geen recessie. Maar de beurskoersen daalden met liefst 19%.

In 2012 richtten de schijnwerpers zich op Spanje. Het land zou haar banken niet kunnen redden. De beurs daalde met 12%. En, u raadt het al, geen recessie.

In 2015 en 2016 werden we opgeschrikt door een devaluatie van de Chinese Yuan. En daalde de olieprijs met 70%. Ook nu weer geen recessie. De beurskoersen daalden wel. Met 13%.

En tenslotte trakteerde 2018 ons op twee correcties. Aan het begin van dat jaar blies een groep speculanten zichzelf op. De beurs daalde met ruim 10%.

En in het vierde kwartaal van 2018 vreesden we een nieuwe recessie. Vanwege de renteverhogingen in de VS. De beurs daalde met ruim 19%. Maar… weer geen recessie.

Volgende week laat ik zien dat recessies de laatste decennia minder vaak voorkomen. Maar maakt dat ze juist angstaanjagender?

 


  1. Can the Stock Market Predict the Next Recession? October 23, 2018, Ben Carlson
  2. Bear Markets and Recessions. December 26, 2018, Charlie Bilello
  3. Charlie Bilello

Blijf op de hoogte

Schrijf u in, dan ontvangt u onze updates vanzelf per e-mail.
Volgende artikel ›

Dividend betalen is net trouwen