Delen door minder is meer

– Wie zijn schuld betaalt verarmt niet, maar raakt wel zijn geld kwijt.

Terwijl mijn opa deze uitspraak deed, vouwde hij een envelop met een acceptgiro erin dicht. Ik was 12 jaar en zat bij opa thuis op de bank. Voor mij een blijvende herinnering. Een simpele waarheid, daar hield opa van.

Welke keuzes zijn er?

Simpele waarheden. Als belegger is het goed om ze niet te vergeten. Laten we eens kijken naar een simpele en belangrijke beleggingswaarheid.

Hoe kan een onderneming geld aan haar aandeelhouders teruggeven?

Dit kan op drie manieren;

  1. het inkopen van de eigen aandelen,
  2. het betalen van een dividend,
  3. het aflossen van schulden.

Hoe kijken wij naar deze drie mogelijkheden? Dat vertellen we u in een serie van drie blogs. Deze  blog gaat over het inkopen van de eigen aandelen. Daarna kijken we naar dividenden en het bijzondere karakter hiervan.

In de afsluitende blog kijken we naar een belangrijke managementtaak. De allocatie van geld.  Uitkeren aan aandeelhouders, schulden aflossen of herinvesteren in de onderneming? We delen met u onze kijk op deze keuzes.

Hoe werkt het inkopen van eigen aandelen?

Dat leggen we graag uit aan de hand van een voorbeeld.

Stelt u zich het volgende voor:

U bent 25 procent aandeelhouder van een onderneming. Drie andere  aandeelhouders bezitten elk ook 25 procent van de aandelen.

De onderneming heeft twee bezittingen;

  1. Een bankrekening met 1 miljoen euro.
  2. Vastgoed ter waarde van 1 miljoen euro.

In totaal heeft de onderneming 2 miljoen euro aan bezit. Uw eigendom van 25 procent in de onderneming is daarmee een half miljoen euro waard.

De aandeleninkoop. Twee van uw medeaandeelhouders willen hun aandelen verkopen. De onderneming besluit deze aandelen terug te kopen. Er staat immers genoeg geld op de bank.

De onderneming koopt de eigen aandelen in. De twee verkopende aandeelhouders krijgen van de onderneming elk een half miljoen euro.

De onderneming bezit na deze transactie:

  1. Een bankrekening met 0,- euro.
  2. Vastgoed ter waarde van 1 miljoen euro.

Wat betekent dit voor u als aandeelhouder in de onderneming?

U bent niet rijker of armer geworden. Immers, u bezat 25 procent van een onderneming die 2 miljoen euro waard was. En nu bezit u 50 procent van een onderneming die 1 miljoen euro waard is.


Waarom kopen ondernemingen de eigen aandelen in?

Zoals uit het voorbeeld blijkt, wordt u niet rijker van een eigen aandeleninkoop. Er staan minder aandelen uit. Maar ze zijn niet meer waard. Voor aandeelhouders creëert het inkopen van de eigen aandelen geen waarde.

Wel is uw toekomstig aandeel in de winst groter. Stel dat de 1 miljoen euro aan vastgoed in mijn voorbeeld jaarlijks 20.000 euro huur betaalt. Als aandeelhouder had u eerst recht 25 procent, ofwel 5.000 euro huur. Na de aandeleninkoop stijgt dit naar 50 procent. U ontvangt nu 10.000 euro huur per jaar.

Als aandeelhouder is dit een mooi vooruitzicht. U bezit een groter gedeelte van de toekomstige winsten.

Waarom kopen ondernemingen dan aandelen in? Om de aandeelhouders die zijn blijven zitten te belonen met een groter deel van de toekomstige winsten.


Wanneer is de inkoop van eigen aandelen goed?

Beursgenoteerde ondernemingen zijn de afgelopen jaren steeds meer en vaker de eigen aandelen gaan inkopen. Wereldwijd is hier vanuit de politiek kritiek op[1]. Kritische politici spreken zelfs over kapitaalvernietiging. Dit argument is onjuist als wel aan de volgende voorwaarden wordt voldaan.

Wanneer is het verstandig om de eigen aandelen in te kopen?

  1. De onderneming is op de beurs niet overgewaardeerd.

Terug naar het voorbeeld. Hadden de verkopende aandeelhouders niet 1 maar 1.5 miljoen euro gekregen, dan was dit een heel slechte deal geweest voor de blijvende aandeelhouders. Zij hadden een half miljoen moeten lenen om de bestaande aandeelhouders uit te kopen. De onderneming heeft hierdoor een verzwakte balans en de lange termijn aandeelhouders zijn armer. Zij hebben immers teveel betaald aan de vertrekkende aandeelhouders.

  1. De onderneming heeft meer dan voldoende geld voor de normale bedrijfsvoering.

Wat ons betreft komen investeringen in de onderneming altijd voor een aandeleninkoop. Wat zijn dit dan voor investeringen? Dit is heel divers. Denk bijvoorbeeld aan het budget voor onderzoek en ontwikkeling of investeringen in het aannemen en opleiden van medewerkers.

Ondernemingen moet er zeker van zijn dat het hiervoor voldoende financiële middelen heeft. Dit is namelijk de basis van lange termijn groei. Pas na deze investeringen kan de aandeelhouder een beloning krijgen. Dat vinden wij heel logisch.

Ondernemingen die investeren in de toekomst, kunnen meer verdienen.

Een simpele waarheid? Wat ons betreft wel.


1 Geen geld voor extra loon, wel geld voor aandeelhouders. Algemeen Dagblad, 6 maart 2019.

Blijf op de hoogte

Schrijf u in, dan ontvangt u onze updates vanzelf per e-mail.
Volgende artikel ›

Waarom stijgt de beurs eigenlijk?