Governance

Onze organisatiestructuur kent een logische inrichting langs de lijnen van onze activiteiten. IBS Capital Management BV is de enige aandeelhoudster van vier vennootschappen:

  1. IBS Asset Management BV (activiteiten op het gebied van vermogensbeheer en fiduciair management in Nederland)
  2. IBS Direct Investments BV (activiteiten op het gebied van private equity)
  3. IBS Corporate Finance BV (activiteiten op het gebied van corporate finance)
  4. IBS Fund Management BV (beheer van beleggingsfondsen)

Op deze wijze zijn alle activiteiten van IBS helder ondergebracht in een separate vennootschap. Een Raad van Commissarissen houdt toezicht op alle hier genoemde vennootschappen.

 

 

 

IBS Capital Allies is de handelsnaam van IBS Capital Management BV en haar dochterondernemingen IBS Asset Management BV, IBS Direct Investments BV, IBS Corporate Finance BV en IBS Fund Management BV.

De heren Jacco Rijnbeek, Harold Knebel, Tim Timmermans, Ferry van der Wurf en Hans Betlem zijn middels hun persoonlijke holding aandeelhouder in IBS Capital Management BV. Zij voeren vanuit die betrokkenheid de titel partner. Daarnaast kent IBS Capital Management BV een tweetal minderheidsaandeelhouders die niet operationeel betrokken zijn. 

De Raad van Commissarissen bestaat uit Thomas van Rijckevorsel, Hein Hooghoudt, Leen Meijaard en voorzitter Willem Bröcker.

ISAE

IBS Asset Management BV  beschikt over een ISAE 3402 Type II verklaring. Dit staat voor International Standard On Assurance Engagements nummer 3402, een richtlijn voor de certificering  van  de  interne  beheersing  van  de  processen  in  dienstverlenende  organisaties. Het  beschrijft  de  beheersdoelstellingen  en  beheersmaatregelen. Een accountant toetst  of  deze  ook  effectief zijn.

Toezichthouders

IBS Asset Management BV heeft een beleggingsonderneming vergunning van de AFM. Het eigen vermogen van IBS Asset Management BV is ruim toereikend om doorlopend aan de kapitaalvereisten van DNB te voldoen. Ook de andere IBS vennootschappen zijn adequaat gekapitaliseerd.

De medewerkers die aangesloten zijn bij de VBA, de Vereniging voor Beleggingsprofessionals, en/of het Dutch Security Institute (DSI), zijn gebonden aan de daar geldende gedragscodes. Al onze medewerkers zijn onderworpen aan een interne insiderregeling met daarin regels voor privébeleggingen en belangenconflicten. Ook hebben alle medewerkers de Bankierseed afgelegd waarin wordt verklaard de functie integer en zorgvuldig uit te oefenen. De meeste medewerkers zijn DSI en VBA gecertificeerd.

We zijn aangesloten bij het financiële klachteninstituut Kifid en aanvaarden uitspraken van de Geschillencommissie als bindend.

IBS Fund Mangement BV houdt een AIFMD vergunning van de AFM ingevolgde artikel 2:65 Wet op het Financieel Toezicht. Alle door IBS Fund Management BV beheerde beleggingsinstellingen zijn geregistreerd bij de AFM.

Jaarrekening

Het jaarverslag wordt opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving (‘Dutch GAAP’). De jaarstukken worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, waar de stukken voor iedereen raadpleegbaar zijn.

Geen eigen handelsportefeuille

IBS Asset Management BV heeft geen eigen handelsportefeuille en neemt niet zelf posities in uit handelsoverwegingen. IBS Asset Management BV handelt enkel voor rekening en risico van cliënten.

Beloningsbeleid

Wij hanteren een beheerst beloningsbeleid dat voldoet aan de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen. Er is geen relatie tussen behaalde rendementen, genomen risico en hoogte van variabele beloningen. Variabele beloningen kennen wettelijk beperkte maxima.

Privacy

Onze dienstverlening berust op vertrouwen. Vertrouwen dat we goed naar u luisteren, vertrouwen dat we uw informatie inzetten voor de beste dienstverlening én het vertrouwen dat wij uw persoonsgegevens zodanig verwerken dat uw privacy gewaarborgd is. Dit is onlosmakelijk verbonden met onze missie: het zijn van de best mogelijke medestander. In onze privacyverklaring leggen we uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Best Execution Policy

Beleggingsondernemingen zoals IBS Asset Management zijn wettelijk verplicht om toereikende maatregelen te nemen om bij het uitvoeren van orders van een cliënt het best mogelijke resultaat te behalen. Deze verplichting wordt de Best Execution verplichting genoemd. In onze Best Execution Policy leggen wij uit hoe wij invulling geven aan deze verplichting. Daarnaast geven wij in het kader van dit beleid ieder jaar een overzicht van de door ons gebruikte handelsplaatsen.

Belangenconflicten

In het kader van (potentiële) belangenconflicten melden wij dat IBS Asset Management BV in haar dienstverlening ook beleggingsinstellingen, die worden beheerd door IBS Fund Management BV, aan cliënten kan adviseren, mits deze voor deze cliënten geschikt zijn. IBS Asset Management BV en IBS Fund Management BV hebben maatregelen getroffen om dit potentiële belangenconflict te beheersen.

Heeft u een klacht?

IBS streeft naar tevreden cliënten. Bent u niet tevreden over de dienstverlening van een IBS vennootschap? Vertel het ons, dan zoeken we naar een passende oplossing voor u. U leest hier hoe u een klacht kunt melden.