Governance

Governance is een cruciaal onderdeel van onze bedrijfsvoering.

Organisatiestructuur

Onze organisatiestructuur kent een logische inrichting langs de lijnen van onze activiteiten. IBS Capital Management BV is de enig aandeelhoudster van vier vennootschappen:

  1. IBS Asset Management BV (activiteiten op het gebied van vermogensbeheer en –advies in Nederland)
  2. IBS Direct Investments BV (activiteiten op het gebied van private equity)
  3. IBS Corporate Finance BV (activiteiten op het gebied van corporate finance)
  4. IBS Fund Management BV (een vennootschap die als beheerder van beleggingsfondsen optreedt)

Op deze wijze zijn alle activiteiten van IBS helder ondergebracht in een separate vennootschap. Een Raad van Commissarissen (i.o.) houdt toezicht.

IBS Capital Allies is de handelsnaam van IBS Capital Management B.V. en haar dochterondernemingen IBS Asset Management B.V., IBS Direct Investments B.V., IBS Corporate Finance B.V. en IBS Fund Management B.V.

De heren Jacco Rijnbeek, Harold Knebel, Tim Timmermans, Ferry van der Wurf en Hans Betlem zijn middels hun persoonlijke holding aandeelhouder in IBS Capital Management BV. Zij voeren vanuit die betrokkenheid de titel partner. Daarnaast kent IBS een drietal minderheidsaandeelhouders die niet operationeel betrokken zijn. 

ISAE

IBS Capital Management BV  beschikt over een ISAE 3402 Type I verklaring. Dit staat voor International Standard On Assurance Engagements nummer 3402, een richtlijn voor de certificering  van  de  interne  beheersing  van  de  processen  in  dienstverlenende  organisaties. Het  beschrijft  de  beheersdoelstellingen  en  beheersmaatregelen  en  een accountant toetst  of  deze  ook  effectief zijn. In het geval van IBS Capital Management BV, IBS Asset Management BV en SilverCross Investment Management wordt deze toetsing jaarlijks door de aangestelde accountant uitgevoerd.

Toezichthouders

IBS Asset Management BV heeft een beleggingsonderneming vergunning van de AFM. Het eigen vermogen van IBS Asset Management BV is ruim toereikend om doorlopend aan de kapitaalvereisten van DNB te voldoen. Ook de andere IBS vennootschappen zijn adequaat gekapitaliseerd.

De medewerkers die aangesloten zijn bij de VBA, de Vereniging voor Beleggingsprofessionals, en/of het Dutch Security Institute (DSI), zijn gebonden aan de daar geldende gedragscodes. Al onze medewerkers zijn onderworpen aan een interne insiderregeling met daarin regels voor privébeleggingen en belangenconflicten. Ook hebben alle medewerkers de Bankierseed afgelegd waarin wordt verklaard de functie integer en zorgvuldig uit te oefenen. Sommige medewerkers zijn persoonlijk DSI en/of VBA gecertificeerd.

We zijn aangesloten bij het financiële klachteninstituut Kifid en aanvaarden uitspraken van de Geschillencommissie als bindend.

Jaarrekening

Jaarlijks controleert de registeraccountant de jaarrekeningen conform Audit Alert 10 A. De jaarstukken worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, waar de stukken voor iedereen raadpleegbaar zijn.

Geen eigen handelsportefeuille

IBS Asset Management BV heeft geen eigen handelsportefeuille en neemt niet zelf posities in uit handelsoverwegingen. IBS Asset Management BV handelt enkel voor rekening en risico van cliënten.

Beloningsbeleid

Wij hanteren een beheerst beloningsbeleid. Er is geen relatie tussen behaalde rendementen, genomen risico en hoogte van bonussen.

Privacy

Onze dienstverlening berust op vertrouwen. Vertrouwen dat we goed naar u luisteren, vertrouwen dat we uw informatie inzetten voor de beste dienstverlening én het vertrouwen dat wij uw persoonsgegevens zodanig verwerken dat uw privacy gewaarborgd is. Dit is onlosmakelijk verbonden met onze missie: het zijn van de best mogelijke medestander. In onze privacyverklaring leggen we uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Beleidsinformatie

Wij stellen hier voor onze cliënten de volgende beleidsdocumenten beschikbaar:

Heeft u een klacht?

IBS streeft naar tevreden cliënten. Bent u niet tevreden over de dienstverlening van een IBS vennootschap? Vertel het ons, dan zoeken we naar een passende oplossing voor u. U leest hier hoe u een klacht kunt melden.