Beleggingsfilosofie

De 4 van IBS

 

Risicomanagement

Beleggen is risico nemen. Dit beleggingsrisico dient te worden gebalanceerd met het risico dat de cliënt financieel kan dragen en het risico waartegen hij of zij mentaal is opgewassen.

Wij definiëren risico als permanente schade aan het vermogen. Uiteindelijk resulteert dit in het niet halen van de beleggingsdoelstelling.

Winsten en verliezen zijn asymmetrisch. Een winst van 56% in jaar één gevolgd door een verlies van 42% in jaar twee, resulteert in een rendement van -10%. Een winst van ‘slechts’ 28% in jaar één gevolgd door een verlies van ‘slechts’ 21% in jaar twee, resulteert in een positief rendement van 1%.

Ons beleid is er expliciet op gericht om grote verliezen te vermijden. Grote verliezen verstoren de mate waarin het vermogen groeit. Dit zorgt ervoor dat een goed risicomanagement proces meer bijdraagt aan het behalen van de beleggingsdoelstelling dan het te allen tijde najagen van het hoogste rendement.

“Successful investors look to control risk, first and foremost, with the understanding that the returns will come eventually.”
– Ben Carlson

Een goed risicomanagement proces dient in de goede jaren geïmplementeerd te worden zodat het een maximaal effect heeft in de slechte jaren. Het is een ‘verborgen schat’.

Modelmatig

Onderzoek toont aan dat simpele beslissingsmodellen beter presteren dan de voorspellingen van experts. Experts laten hun beslissingen teveel beïnvloeden door emoties en ingeslepen gedragspatronen die het rationele besluitvormingsproces verstoren.

Succesvolle beleggers nemen dan ook kans-gewogen beslissingen die gebaseerd zijn op observaties uit het verleden. Zij geloven niet in het consequent juist voorspellen van de toekomst.

“Those who have knowledge don’t predict. Those who predict don’t have knowledge.”
– Lao Tsu

Een lange termijn beleggingsstrategie werkt alleen wanneer zij gedisciplineerd wordt uitgevoerd.

Maatschappelijk verantwoord

Onderzoek kan niet overtuigend aantonen dat de maatschappelijk verantwoorde belegger structureel slechter presteert dan de index.

Maatschappelijk verantwoord beleggen is dan ook aantrekkelijk voor beleggers, die zowel het financiële rendement als de herkomst ervan belangrijk vinden.

Het maatschappelijk verantwoord invullen van de portefeuille is, naar onze mening, een te prefereren strategie gezien de maatschappelijke, ethische en milieutechnische voordelen.

“History moves on, as it must.”
– Rockefeller Foundation

Onze uitsluitingscriteria zorgen voor een reductie van het belegbare universum van circa 30%. Dit heeft geen invloed op de mogelijkheden om de portefeuille adequaat te kunnen spreiden.

Maatschappelijk verantwoord beleggen beschermt een aanzienlijk deel van onze cliënten tegen reputatieschade. Tevens helpt het ons in het beheersen van ‘toekomstige financiële risico’s’ in de portefeuilles van al onze cliënten. De teloorgang van de kolenindustrie is hiervan een voorbeeld.

Actief

Wij zijn ervan overtuigd dat actief beheer superieur is aan passief beheer.

Wij trachten zo weinig mogelijk gebruik te maken van passieve instrumenten. Passieve instrumenten dwingen de belegger om ‘gedachteloos’ te beleggen in individuele titels, alleen maar omdat zij deel uitmaken van een index.

Beleggingen in zwaar overgewaardeerde en kwalitatief slechte ondernemingen hebben een hoge correlatie met een laag tot negatief toekomstig rendement. Dit zijn precies de ondernemingen die wij door middel van ons actieve beleid willen vermijden. Daarnaast sluiten wij ondernemingen met een maatschappelijk onverantwoorde bedrijfsvoering uit. De connectie met risicomanagement is in beide gevallen evident.

“As time goes on, I get more and more convinced that the right method of investment is to put fairly large sums into enterprises which one thinks one knows something about and in the management of which one thoroughly believes. It is a mistake to think one limits one’s risk by spreading too much between enterprises about which one knows little and has no reason for special confidence.”    
– John Maynard Keynes

Wij beleggen daarom voor onze cliënten in een geconcentreerde portefeuille van kwalitatief goede en ondergewaardeerde ondernemingen.