Duurzaamheid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen vinden wij de norm.

Wij geloven dat een verantwoorde bedrijfsvoering op lange termijn een voorwaarde is voor het voortbestaan van een onderneming. Wij onderschrijven de UNPRI (United Nations Principles for Responsible Investment) en zijn lid van de VBDO (Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling).

Een verantwoorde bedrijfsvoering zien wij dus als een belangrijke risk management tool. Het helpt in het beheersen van future financial risk, oftewel toekomstig financieel risico. Ook beschermt het een groot aantal van onze cliënten tegen reputatieschade. Dit geldt niet alleen voor onze eigen onderneming, maar ook voor de ondernemingen waar wij voor onze relaties in investeren.

Daarom doen en delen we in house academisch onderzoek naar duurzaam beleggen. Ook ondersteunen we onze cliënten bij het doen van impactvolle investeringen.

We minimaliseren en compenseren onze footprint

Wij brengen CO2 uitstoot in kaart en minimaliseren deze: energieverbruik, elektriciteit, woon-werkverkeer, zakelijk reizen, gasverwarming etc. 329 ton CO2 wordt gecompenseerd door middel van een bosherstelproject via Trees for All. Zij zijn actief in met name Bolivia en Oeganda en in mindere mate ook de Filippijnen. Trees for All heeft als policy zowel in Nederland als in de tropen bomen te planten. Voor elke boom die zij in Nederland planten, wordt er ook een in de tropen geplant om op die manier zowel dicht bij huis als ver weg een steentje bij te dragen aan het klimaat.

Onze beleggingsstrategie is 100% duurzaam

Duurzaam beleggen is een dankbaar onderwerp voor discussies, zeker in relatie tot rendement. In een literatuuronderzoek dat wij onlangs uitvoerden hebben we geconcludeerd dat duurzaam beleggen geen rendement kost. Sterker nog, het levert meer dan voldoende, financieel én maatschappelijk, rendement op.

Wij hebben voor onze beleggingsstrategie in ons selectieproces de Richtlijn Financieel Beheer van GDN (Goede Doelen Nederland) als beleidsuitgangspunt genomen.

Download screeningbeleid
IBS Screeningbeleid duurzaam beleggen

Download ons onderzoek “Duurzaam beleggen. Wat is het waard?“
IBS green paper Duurzaam Beleggen