Direct naar content
IBS - Capital Allies
Wat we schrijven
Nieuws 02-08-2019

Seminar Institutions: De zoektocht naar rendement en impact

Op 13 juni vond ons jaarlijkse seminar voor onze institutionele relaties plaats:
De zoektocht naar rendement en impact, gebaande paden worden verlaten.

Het zoeken naar rendement is van alle tijden en de zoektocht naar het realiseren van impact raakt steeds meer in zwang. Maar de oplossing voor het realiseren van een gedegen rendement is niet haalbaar zonder enige vorm van risico. Bovendien lijkt het vooralsnog moeilijk om rendement te behalen op impactvolle investeringen. Door de extreem lage rentestand valt voor bestuurders van instellingen (waaronder ook vermogensfondsen) met traditionele obligaties niet meer voldoende rendement te behalen. Rendement dat nodig is om uitkeringen te doen en toch het vermogen in stand te houden.

Een en ander leidt ertoe dat instellingen niet alleen meer in aandelen beleggen, maar ook andere beleggingscategorieën in de portefeuille opnemen. Tijd voor inzicht in de stand van zaken en de huidige initiatieven, vindt IBS.

Zes invalshoeken voor een volledig beeld

Bestuurders van Instellingen en Goede Doelen Organisaties verzamelden zich daarom 13 juni in het Conservatorium Hotel in Amsterdam. Onder leiding van dagvoorzitter André Betting, directeur Van Leer Group Foundation, kwamen meerdere sprekers aan bod die vanuit verschillende invalshoeken hun licht over het onderwerp lieten schijnen.

Zo spraken Martin Bakker van Ortec over ALM en portefeuilleverschuivingen, Peter Douwes van Oranje Fonds over de overwegingen bij de herinrichting van hun vermogen, John den Hollander van het Leger de Heils over hun initiatief Woonvermogen en tot slot Huib van de Grijspaarde van de Stichting Duurzaam Transport over de verduurzaming van de scheepvaart.

Om het beeld compleet te maken heeft Rob de Wijk zijn visie gegeven op de geopolitieke ontwikkelingen in de wereld. De middag werd afgesloten door Reinder Wietsma van IBS met een uiteenzetting van wat dit alles nu betekent voor het beleggingsbeleid van IBS.

Wat hebben we kunnen concluderen na deze middag? Andre Betting concludeerde dat we “in interessante tijden leven en dat er veel wezenlijke vragen openstaan”. Gelukkig zijn er meerdere initiatieven die gebaseerd zijn op duidelijke waarden en die ook gericht zijn op het behalen van daadwerkelijke impact. Zoals de sprekers op deze middag hebben aangetoond.

 

Download verslag IBS seminar