Direct naar content
IBS - Capital Allies
Wat we schrijven
Blogs 25-07-2018

Gezocht: mensen die met hun hart en verstand doneren!

Nederlanders geven massaal aan goede doelen. Waarom doen zij dat? De een geeft geld, omdat het een liefdadig zelfbeeld bevestigt. De ander, omdat hij het eens is met de doelstelling van de organisatie. Geeft u geld aan een goed doel, dan is mijn suggestie: geef slim!

Er is een verschil tussen een ‘gewone’ en een ‘periodieke’ gift

Gewone en periodieke giften kennen een andere fiscale behandeling!

Wanneer is er sprake van een gewone gift? Dit is het geval als u af en toe geld geeft aan een fiscaal erkend doel, zoals een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Ook als u als vrijwilliger uw onkosten niet declareert, is dat zo. Verder als u wel jaar in jaar uit een bedrag aan een ANBI overmaakt, maar u dit niet schriftelijk hebt vastgelegd.

Periodiek wordt de gift als u zich schriftelijk verplicht om minimaal een keer per jaar een vast bedrag over te maken. Uiteraard naar eenzelfde instelling. En voor een periode van minimaal vijf aaneengesloten jaren. U legt verder vast dat de gift stopt na de overeengekomen periode. Of op het moment van uw overlijden (of van een ander, bijvoorbeeld van uw partner).

Bij gewone giften gelden drempels en plafonds

Gewone giften komen alleen onder voorwaarden voor aftrek in aanmerking. Ten eerste dient het een gift te zijn aan een aangewezen instelling, zoals aan een ANBI. Ten tweede geldt er voor aftrek een drempel en een plafond. Daardoor mist u nogal eens  aftrek over een deel van uw giften.

Met een periodieke gift bent u beter af!

Wilt u een aantal jaren geld geven aan uw goede doel? En niet (langer) te maken hebben met een drempel en een maximum? Geef dan alleen nog maar geld in de vorm van een zogenoemde periodieke gift. U mag dan 100% van uw gift in aftrek brengen op uw inkomen. Veel moeite hoeft u voor dat ‘omdopen’ niet te doen.

Een voorbeeld

Stel u bent alleenstaand met een belastbaar inkomen in box 1 van € 50.000 (tarief 42%). Uw box 3- vermogen bedraagt € 2.500.000. U doneert jaarlijks € 6.000 aan goede doelen.
Ik heb uitgerekend dat uw liefdadigheid (na belastingteruggave) u € 4.247 kost. Als u uw gift in plaats van ‘gewoon‘, periodiek maakt, dan kost dezelfde schenking u netto € 3.549.

De conclusie is dus dat als u slim geeft, u dat fiscaal veel oplevert. U kunt hierdoor uw goede doel nog meer geven.

Laat uw hart spreken, maar geef met verstand

mr. Déderiet van Meggelen